Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności firmy Bentley można uzyskać, klikając poniższą listę rozwijaną.

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu marki Bentley lub firma Bentley już Cię zna, możesz w dowolnym momencie zaktualizować swoje preferencje dotyczące kontaktu na stronie www.My.Bentley.

Read more
1. INFORMACJE O NASZEJ FIRMIE

Firma Bentley Motors Limited (do której odnoszą się wykorzystywane w dalszej części niniejszego dokumentu zaimki osobowe typu „my” czy „nasze”) to firma zarejestrowana na terenie Anglii i Walii (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 0992897).

W firmie Bentley wysoce cenimy sobie prywatność naszych klientów oraz ich chęć poznania sposobu przetwarzania i wykorzystywania ich informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić te informacje. Pragniemy także personalizować pewne aspekty doświadczeń związanych z posiadaniem pojazdu oraz odwiedzinami w naszej cyfrowej zawartości oraz platformach społecznościowych, tak aby lepiej pasowały do indywidualnych wymogów. Aby skuteczniej chronić prywatność naszych użytkowników, stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, która zawiera wyjaśnienia dotyczące stosowanych przez nas praktyk powiązanych z informacjami. Dotyczą one informacji pozyskiwanych od oraz dotyczące osób wchodzących w interakcje z firmą Bentley oraz jej witrynami internetowymi, pojazdami, produktami i usługami. 

Poniżej zawarto spis gromadzonych ogólnych informacji, opis sposobu ich wykorzystywania oraz podmiotów, którym są udostępniane. Niniejsza polityka, razem z warunkami i postanowieniami oraz polityką wykorzystywania plików cookie, określa zasady, na podstawie których będziemy przetwarzali wszystkie informacje osobowe zebrane od użytkowników lub przekazane nam przez użytkowników.

Do celów niniejszej informacji dotyczącej prywatności oraz aktualnie obowiązującej brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych (zwanej w dalszej części Ustawą) kontrolerem danych jest firma Bentley Motors Limited z siedzibą pod adresem Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. Informacje kontaktowe podano w poniższej części „12. Jak się z nami skontaktować”.

2. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH

Informacje przekazywane przez użytkowników
Użytkownicy mogą przekazywać nam informacje na swój temat lub na temat swojego pojazdu za pośrednictwem wielu różnych źródeł: witryny internetowej firmy Bentley, podczas używania innych produktów lub usług firmy Bentley, używania cyfrowych zasobów firmy Bentley (w tym portali społecznościowych), wydarzeń dotyczących produktów i powiązanych, jazd testowych, ankiet, platform społecznościowych, wpisów promocyjnych, targów motoryzacyjnych oraz naszych telefonicznych centrów obsługi. Informacje dotyczące użytkownika oraz jego pojazdu odbieramy za pośrednictwem rejestrów przeglądów pojazdu, informacji o sprzedaży akcesoriów, części i usług serwisowych oraz innej dokumentacji przekazywanej nam bezpośrednio przez niezależnego, autoryzowanego przez firmę Bentley dealera (zwanego w dalszej części „dealerem firmy Bentley”) lub naszych niezależnych usługodawców. W razie rejestracji i korzystania z usług za pośrednictwem konta Bentley otrzymujemy również informacje na temat preferowanego dealera firmy Bentley oraz wszelkich zainteresowań, które użytkownik zdecyduje się udostępniać, jak również informacje na temat preferencji i ustawień dotyczących konta.

Informacje gromadzone na temat użytkowników
Firma Bentley może gromadzić następujące informacje na temat użytkowników: 

• Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)

• Informacje przekazywane nam bezpośrednio, takie jak osobiste zainteresowania i zdjęcia

• Informacje dotyczące pojazdu (takie jak numer VIN, model, marka, rok produkcji, sprzedawca, data zakupu lub rozpoczęcia leasingu, cena zakupu lub leasingu, wyposażenie oraz historia serwisowa)

• Dane dotyczące pojazdu (takie jak ogólne dane dotyczące stanu — kontrolki ostrzegawcze, harmonogram kolejnych serwisów, poziom paliwa, poziom naładowania akumulatora, poziom ciśnienia powietrza w oponach, historia serwisowa oraz kody usterek lub problemów; dane dotyczące wydajności oraz inne dane dotyczące identyfikacji, stanu, wyposażenia lub kolizji)

• Zdjęcia oraz inna zawartość utworzona przez użytkownika, na przykład materiały wysyłane na konkursy albo osobiste zainteresowania dodawane do platform społecznościowych

• Dane gromadzone za pośrednictwem technologii podczas odwiedzin naszej witryny internetowej

Jeśli do aktywacji lub uzyskiwania dostępu do usług firmy Bentley są używane urządzenia cyfrowe, możemy gromadzić informacje dotyczące tych urządzeń. Podczas każdej wizyty użytkownika w naszych witrynach możemy automatycznie zbierać następujące informacje: 

• Informacje o lokalizacji. Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące jego bieżącej lokalizacji. Do określania lokalizacji używamy różnych technik, na przykład adresu IP, położenia GPS oraz danych z innych czujników.

• Informacje techniczne. Te dane obejmują adres IP używany podczas łączenia komputera użytkownika z Internetem, informacje logowania użytkownika, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma komputerowa.

• Informacje o interakcjach użytkownika. Te informacje obejmują m.in. pełną sekwencję adresów URL odwiedzanych w obrębie naszej witryny oraz przy jej opuszczaniu (w tym data i godzina), przeglądane lub wyszukiwane produkty, czasy ładowania stron, błędy pobierania, czas odwiedzania konkretnych stron, informacje o interakcji ze stronami (takie jak przewijanie, kliknięcia i wskazania kursorem myszy) oraz metody używane do nawigacji z danej strony, jak również numer telefonu wykorzystany do połączenia z numerem działu obsługi klienta. Dotyczy to również interakcji powiązanych z całą przesyłaną przez nas komunikacją e-mail, w przypadku której monitorujemy poziom zaangażowania, aby dostarczać zawartość, która najlepiej pasuje do indywidualnych odbiorców. 

Profilowanie 
Aby lepiej zrozumieć naszych klientów oraz ulepszyć dostarczane produkty i świadczone usługi, przechowywane dane osobowe użytkowników możemy wykorzystywać w połączeniu z dostępnymi publicznie danymi na temat opinii dotyczących popularnych tematów oraz danych demograficznych. Dane osobowe będą grupowane z danymi innych osób wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych i nie będą wykorzystywane do przesyłania zindywidualizowanych informacji. Nie odbywają się żadne zautomatyzowane decyzje wykorzystujące dane osobowe naszych klientów.

Informacje otrzymywane z innych źródeł. Możemy otrzymywać informacje o użytkownikach, którzy decydują się na używanie innych obsługiwanych przez nas witryn internetowych lub świadczonych przez nas usług. Ściśle współpracujemy z niezależnymi podmiotami (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami świadczącymi usługi techniczne, finansowe i dostawcze, sieciami reklamowymi, analitykami, platformami społecznościowymi oraz dostawcami usług z zakresu informacji o wyszukiwaniu) i możemy otrzymywać informacje o użytkownikach od takich podmiotów.

3. NASZE ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ PRYWATNOŚCI DZIECI

Firma Bentley świadomie nie gromadzi informacji od odwiedzających w wieku poniżej 13 lat ani nie oferuje dzieciom bezpośrednio usług społeczeństwa informacyjnego (ISS, Information Society Services) (usługi online). Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy informacje od dziecka mającego mniej niż 13 lat bez weryfikacji zgody rodzica, usuniemy takie informacje. W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z zamieszczoną w dalszej części sekcją „Kontakt z nami”.

4. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Czasami przetwarzamy informacje na podstawie uzasadnionego interesu związanego z zarządzaniem umową zawartą między użytkownikiem a naszą firmą. W sytuacji, gdy dane osobowe użytkownika są wymagane do celów związanych z podpisaną umową, nie jesteśmy w stanie realizować naszych zobowiązań względem użytkowników na mocy umowy bez rzeczonych danych osobowych. Przechowujemy dane wyłącznie przez czas niezbędny do świadczenia naszych usług oraz ochrony prowadzonej przez nas działalności. Zwykle przechowujemy i przetwarzamy informacje osobowe przez maksymalnie 6 lat lub dopóki użytkownik pozostaje właścicielem pojazdu, jeżeli ten okres przekracza 6 lat. Gromadzone informacje możemy wykorzystywać na następujące sposoby:

• Dostarczanie produktów i usług, które użytkownik nabył lub które zamówił

• Wspieranie pojazdu, produktu i usług

• Przekazywanie użytkownikom informacji na temat pojazdu, produktów i usług

• Diagnozowanie, naprawianie i śledzenie problemów z obsługą i jakością

• Instalowanie i konfigurowanie zmian oraz aktualizowanie usług

• Uwierzytelnianie użytkowników naszych produktów i usług

• Ocena wydajności oraz bezpieczeństwa naszych pojazdów, produktów i usług

• Poprawa jakości naszych pojazdów, produktów i usług

• Utrzymanie działania witryny internetowej oraz cyfrowych zasobów firmy Bentley, jak również personalizacja zawartości

• Weryfikowanie spełniania przez użytkownika warunków udziału w określonych programach lub korzyściach

• Spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa

• Ochrona bezpieczeństwa, własności lub praw firmy Bentley, właścicieli pojazdów, zarejestrowanych użytkowników, kierowców, pasażerów i innych podmiotów

• Zapobieganie oszustom, wykrywanie oszustw oraz przypadków niewłaściwego wykorzystywania pojazdów, produktów albo usług

• Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji

• Działania marketingowe polegające na informowaniu użytkowników o odpowiednich produktach i usługach

• Odkrywanie trendów i segmentów w obrębie naszych odbiorców oraz strategiczne ocenianie ich preferencji w celu wprowadzania na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług 

• Poznanie sposobu postrzegania naszej marki, produktów i usług przez opinię publiczną oraz naszych klientów w celu optymalizowania ich pod kątem konkretnych segmentów odbiorców

Uzyskane od użytkowników informacje wykorzystujemy lub udostępniamy również w formie zanonimizowanej lub zgrupowanej do takich celów, jak badania naukowe, analizy, modelowanie, ulepszanie produktów lub usług oraz usługi informacji grupowanych, takich jak raportowanie ruchu sieciowego.

Uzyskane informacje wykorzystujemy w połączeniu z pytaniami serwisowymi od firmy Bentley w celu oceny potrzeb serwisowych naszych użytkowników oraz przypominania o zaplanowaniu wizyty serwisowej w sposób zgodny z podanymi preferencjami kontaktowymi. W celu zaplanowania wizyty serwisowej przedstawiciel serwisu firmy Bentley może kontaktować się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, wiadomości SMS, mediów społecznościowych, wiadomości bezpośrednich lub poczty tradycyjnej. Preferowany sprzedawca produktów marki Bentley może również uzyskać dostęp do tych danych w celu przygotowania wizyty serwisowej, zainicjowania kontaktu oraz świadczenia indywidualnych usług.

Jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych
Każdy użytkownik może zdecydować, czy zgadza się lub nie zgadza na otrzymywanie informacji i usług marketingowych. W związku z tym zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji. Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości marketingowych albo chce zaktualizować swoje preferencje, prosimy o kontakt tutaj lub przy użyciu poniższych szczegółowych informacji.

5. UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKÓW

Nie będziemy ujawniać tych informacji żadnym podmiotom poza firmą Bentley Motors Limited, członkom grupy VW Group, naszym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym oraz naszym dealerom, licencjobiorcom i przedstawicielom, usługodawcom i wszelkimi innym firmom, z którymi firma Bentley Motors Limited współpracuje w zakresie świadczenia usług dla korzyści użytkownika.  Możemy ujawniać informacje użytkowników z następujących przyczyn:

• Członkom naszej autoryzowanej sieci dealerów i warsztatów naprawczych — w celu przekazania informacji dotyczących wymagań serwisowych pojazdu, informacji o wycofaniu i bezpieczeństwie produktu, informacji gwarancyjnych, informacji o wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz informacji o wydarzeniach.

• Naszym zatwierdzonym partnerom oferującym usługi pomocy drogowej.

• Naszym zatwierdzonym przedstawicielom — gdy użytkownik subskrybuje materiały marketingowe firmy Bentley, w celu powiadamiania użytkownika o nowych produktach, wydarzeniach oraz wiadomościach firmy Bentley, które mogą użytkownika interesować.

• Naszej agencji mailingowej — w celu rozsyłania magazynu firmy Bentley

• Dostawcy usług badania rynku — do celów takich, jak badania naukowe, analizy, modelowanie, ulepszanie produktów lub usług.

Możemy również udostępniać informacje użytkowników wybranym podmiotom trzecim, w tym dostawcom wyszukiwarek i usług analitycznych, którzy pomagają nam w usprawnianiu i optymalizacji naszej witryny, reklamodawcom i sieciom reklamowym oraz agencjom marketingowym, aby mogli wybrać i przekazać użytkownikom reklamy lub informacje dotyczące firmy Bentley, które mogą ich interesować.  Nasi wymienieni w powyższych kategoriach dostawcy mogą czasami się zmieniać. Z tego powodu oraz aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi poufności naszych umów handlowych, nie publikujemy listy poszczególnych dostawców.    

UWAGA:
W przypadku uzyskiwania usług od naszych wymienionych wyżej partnerów użytkownik może odbierać prośby od tych organizacji dotyczące bezpośredniego oferowania ich usług i produktów naszym użytkownikom. W razie wyrażenia zgody na te prośby nie możemy przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności — prawa użytkownika jako podmiotu danych należy egzekwować bezpośrednio w tych organizacjach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane pozyskiwane od użytkowników mogą być przekazywane do i przechowywane w miejscu docelowym poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi lokalizacji danych). Dane mogą być również przetwarzane przez personel pracujący poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców, na przykład dla lokalnego dealera. Tacy pracownicy mogą być zaangażowani w m.in. realizację złożonych zamówień, przetwarzanie informacji o płatnościach oraz świadczenie usług pomocniczych. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby w rozsądnym zakresie zagwarantować obsługiwanie danych użytkownika w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Będziemy bezpiecznie przechowywać dane użytkowników aż do uzyskania innej stosownej instrukcji lub zgodnie z aktualnie obowiązującą na terenie Wielkiej Brytanii ustawą o ochronie danych osobowych, o ile nie podano inaczej.

7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Wykorzystujemy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dostęp do informacji osobowych użytkowników oraz sposób ich wykorzystywania oraz aby zagwarantować ich integralność i dostępność. Obejmuje to środki uporządkowanego dostępu do systemów, ochronę sieciową, wykrywanie włamań, fizyczne kontrole dostępu oraz szkolenia personelu. Tam, gdzie można to praktycznie zastosować, rozważamy również anonimizację lub pseudanonimizację danych osobowych.  

8. USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Wszystkie gromadzone informacje na temat użytkowników będą wykorzystywane i chronione przez nas zgodnie z aktualnie obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawą o ochronie danych osobowych i z niniejszą Polityką prywatności.

9. ŁĄCZA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW TRZECICH

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn oraz łącza używane do pobierania oprogramowania z innych witryn. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, politykami prywatności ani zabezpieczeniami takich witryn oraz nie odpowiadamy za nie. Zalecamy sprawdzenie polityki prywatności oraz zabezpieczeń każdej witryny lub usługi społecznościowej po jej odwiedzeniu i/lub zarejestrowaniu się w niej.

10. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma wymienione poniżej prawa dotyczące sposobu przetwarzania swoich danych osobowych. Zawsze gwarantujemy dostosowanie się do wymagań bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni.

W przypadku jakichkolwiek powiązanych żądań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pod adresem:

SubjectAccessRequests@contact.bentleymotors.com

SAR @ Bentley Motors Limited, Parklands, 825a Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester, M20 2SN, Wielka Brytania

Dostęp do danych osobowych
Użytkownik ma prawo do zażądania przekazania kopii informacji osobowych, przechowywanych przez nas lub naszych partnerów. Takie żądanie nosi nazwę „wniosku o udzielenie dostępu do informacji”. Obsługa takiego wniosku jest bezpłatna, lecz zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji nieuzasadnionych lub wielokrotnych wniosków. W sytuacji odmowy jak najszybciej (lecz maksymalnie w ciągu jednego miesiąca) potwierdzimy prawo użytkownika do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji Publicznej (ICO, Information Commissioner’s Office) oraz przekażemy informacje na temat możliwych kroków prawnych.

Przy przesyłaniu wniosku bardzo pomocne jest określenie informacji lub czynności przetwarzania, które użytkownik pragnie uzyskać. Konieczne będzie również przedstawienie dowodu tożsamości. Odpowiemy na wniosek jak najszybciej, lecz najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania (chyba że wniosek będzie nietypowo skomplikowany; wtedy może być konieczne wydłużenie tego okresu o dalsze dwa miesiące).  

Wniosek o usunięcie, ograniczenie lub wyrażenie sprzeciwu względem przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika
W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo ograniczenia lub „zablokowania” przetwarzania swoich danych osobowych albo wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania przez nas swoich danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. użytkownik będzie ponadto mieć prawo do usunięcia swoich danych osobowych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”). Mamy jednak prawo do odrzucenia wniosku, jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna zachowania przez nas tych danych. Jeżeli użytkownik podpisał z nami umowę, prawo do bycia zapomnianym nie może zostać wyegzekwowane, gdyż mamy uzasadniony prawnie interes w dalszym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika. Dotyczy to przechowywanych przez danych osobowych użytkownika oraz danych ujawnianych naszym partnerom (patrz część „UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA”).   

Takie okoliczności obejmują następujące sytuacje:

• Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych i chce teraz ją wycofać

NB Należy pamiętać, że pozyskujemy wyłącznie zgodę dotyczącą naszych działań marketingowych oraz że można w dowolnym momencie z łatwością zmienić swoje preferencje. 

• Dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały gromadzone — na przykład skończył się okres ważności umowy zawartej między nami i użytkownikiem

• Użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych i wymaga ograniczenia wszelkiego dalszego przetwarzania do momentu zweryfikowania dokładności tych danych

• Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu swoich danych osobowych i nie mamy żadnego nadrzędnego interesu w dalszym przetwarzaniu tych danych

• Dane osobowe użytkownika są bezprawnie przetwarzane i użytkownik wymaga od nas ograniczenia przetwarzania lub ich skasowania

• Użytkownik wymaga ograniczenia danych osobowych, aby wnieść, złożyć lub bronić roszczenia prawnego

• Dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w związku z nakazem prawnym

• Przetwarzane dane osobowe dotyczą dziecka

Korygowanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo do korygowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub niedokładne. Dotyczy to danych użytkownika przechowywanych przez nas i naszych partnerów. W wielu przypadkach można po prostu zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klientów pod numer telefonu +44 (0)1270 444 450 lub adres e-mail ContactBentley@contact.BentleyMotors.com. Można jednak również skierować swój wniosek do naszego Kierownika ds. ochrony danych (Data Protection Officer):

DPO@bentley.co.uk

The Data Protection Officer, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Wielka Brytania

Odpowiemy na wniosek jak najszybciej, lecz najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania (chyba że wniosek będzie nietypowo skomplikowany; wtedy może być konieczne wydłużenie tego okresu o dalsze dwa miesiące). 

Eksportowanie danych osobowych
Od 25 maja 2018 r. użytkownik będzie mieć prawo odbierania danych osobowych w formacie, który można łatwo przesyłać do alternatywnego usługodawcy oraz który może być przez niego wykorzystywany. Formalnie nazywamy to „przenośnością danych”. Taki wniosek nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przekażemy użytkownikowi stosowne dane osobowe w formacie, który może zostać wykorzystany bezpośrednio przez większość systemów informatycznych (na ogół w formacie CSV). Jeśli jest o technicznie możliwe, możemy również przesłać te dane bezpośrednio alternatywnemu usługodawcy.  Odpowiemy na wniosek jak najszybciej, lecz najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania (chyba że wniosek będzie nietypowo skomplikowany; wtedy może być konieczne wydłużenie tego okresu o dalsze dwa miesiące). 

Składanie skarg do Komisarza ds. Informacji Publicznej (ICO)  
Komisarz ICO reguluje kwestie związane z zarządzaniem danymi osobowymi. Nasza firma jest zarejestrowana u Komisarza ICO jako kontroler danych pod numerem Z7183951.

Wszelkie zapytania lub skargi należy najpierw kierować bezpośrednio do nas (informacje kontaktowe podano we wcześniejszej części). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na sposób przetwarzania swoich danych lub nie zgadza się z uzyskanymi odpowiedziami na przedstawione obawy, może przesłać skargę do Komisarza ICO lub organu nadzorczego w miejscu zamieszkania. Jednakże Komisarz ICO, jako organ nadzorczy na terenie Wielkiej Brytanii, będzie wiodącym organem nadzorczym w przypadku jakichkolwiek zażaleń:

Witryna internetowa ICO: https://ico.org.uk/
Dane kontaktowe Komisarza ICO: https://ico.org.uk/global/contact-us/

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszystkie zmiany, jakie możemy wprowadzać w przyszłości w naszej polityce prywatności, zostaną zamieszczone na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, zostaną przesłane stosowne powiadomienia za pośrednictwem preferowanej metody kontaktu. Aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami lub aktualizacjami naszej polityki prywatności, prosimy często ponownie odwiedzać tę stronę. 

12. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Aby uzyskać dalsze informacje lub przekazać jakiekolwiek komentarze albo pytania dotyczące tej witryny internetowej bądź jakiegokolwiek aspektu naszych usług, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. komunikacji marki:

+44 (0)1270 653 653

Brand Communications Team, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL Wielka Brytania

Ważna na dzień 25/05/2018.