Privacybeleid

Voor verdere gegevens over het privacybeleid van Bentley, gelieve op onderstaande uitklaplijst te klikken.

Indien u eigenaar bent van een Bentley of als u reeds bekend bent bij Bentley kunt u te allen tijde uw contactvoorkeuren updaten via www.My.Bentley.

Read more
1. OVER ONS

Bentley Motors Limited ("wij/we", "ons/onze") is een bedrijf met zetel in Engeland en Wales (Company Registration Number 0992897 (ondernemingsnummer 0992897).

Bij Bentley waarderen we uw privacy en uw wens om te weten hoe we uw informatie behandelen en gebruiken. Wij engageren ons om die informatie te beschermen. Wij willen ook in staat zijn om bepaalde aspecten van uw ervaring als eigenaar te personaliseren en om uw bezoeken aan onze platformen met digitale inhoud en sociale netwerken te personaliseren om ze relevanter voor u te maken. Om uw privacy beter te beschermen, geven we u dit Privacybeleid, dat onze praktijken voor informatie uitlegt. Dit geldt voor informatie die wij verkrijgen van en over personen die interageren met Bentley en de websites, voertuigen, producten en services van Bentley. 

Hieronder geven we een verklaring over de algemene informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en aan wie we die doorgeven. Dit Beleid bepaalt samen met onze website Algemene voorwaarden en met het Cookiebeleid de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons geeft, door ons worden verwerkt.

Voor het doel van deze Verklaring inzake het privacybeleid en de huidige Wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (de Wetgeving) is de Verwerkingsverantwoordelijke Bentley Motors Limited, met adres Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Verenigd Koninkrijk. Voor contactgegevens, zie “12. Hoe contact met ons leggen” hierna.

2. TYPE GEGEVENS DAT WORDT VERZAMELD

Informatie die u aan ons geeft
U kunt informatie aan ons geven over uzelf of uw voertuig via verschillende kanalen: de website van Bentley, het gebruik van andere producten of services van Bentley, het gebruik van digitale eigendommen van Bentley (waaronder socialemediasites), productevenementen en verwante evenementen, testritten, onderzoeken en enquêtes, socialemediaplatforms, promotie-inzendingen, autotentoonstellingen en onze telefonische klantenservices en klantencallcenters. Wij krijgen informatie over u en uw voertuig door voertuigonderhoudsgegevens, accessoire- en onderdelenverkoop en servicerapporten, en andere rapporten, door u rechtstreeks bezorgd aan onze onafhankelijke, door Bentley geautoriseerde dealers (hierna, “Bentley Retailer”), of door onze externe serviceverleners. Als u zich registreert voor services en services krijgt via een account van Bentley, dan krijgen we ook informatie over de Bentley Retailer van uw voorkeur, alle interesses die u wenst mee te delen, en over de voorkeuren en instellingen van uw account.

Informatie die we over u verzamelen
De types informatie die Bentley over u verzamelt, omvatten: 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

• Informatie die u rechtstreeks aan ons geeft, zoals persoonlijke interesses en foto's.

• Voertuiginformatie (zoals VIN, merk, model, jaar, retailer, aankoop- of leasedatum, aankoop-/leaseprijs, uitrusting en onderhoudsgeschiedenis).

• Voertuigdata (zoals algemene statusdata: waarschuwingslichten, komende onderhoudsintervallen, brandstofpeil, accupeil, bandendruk, onderhoudsgeschiedenis en fout- of storingscodes; prestatiedata; en andere data over de identificatie, conditie, uitrusting en aanrijdingen).

• Foto's en andere door de gebruiker gegenereerde inhoud, zoals materiaal dat u hebt ingezonden voor wedstrijden of persoonlijke interesses die u aan platforms voor sociale netwerken hebt toegevoegd.

• Data verzameld door technologie als u onze website bezoekt.

Als u een digitaal toestel gebruikt om services van Bentley te activeren of er toegang toe te krijgen, kunnen we informatie over uw specifieke toestel verzamelen. In verband met elk van uw bezoeken aan onze sites kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:  

• Positie-informatie. Als u onze services gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw huidige positie. Wij gebruiken verschillende positiebepalingstechnieken, waaronder IP-adres, GPS en andere sensors.

• Technische informatie. Dat omvat het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw login-informatie, browsertype en -versie, tijdzone, browser-plug-in-types en -versies, besturingssysteem en platform.

• Informatie over uw interacties. Dit omvat de volledige stroom kliks van de Uniform Resource Locator (URL) naar, via en van onze site (met inbegrip van datum en tijd); producten die u bekeek of zocht; paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over interactie met pagina's (zoals scrollen, klikken, ingevulde formulieren en mouse-overs), en methoden gebruikt om weg te surfen van de pagina en elk telefoonnummer gebruikt om ons klantservicenummer te bellen. Dit omvat ook interacties met alle e-mailberichten die we hebben verzonden, waarvan we het gebruik bewaken om u inhoud te geven waarvan we denken dat die relevant voor u kan zijn.  

Profilering 
Wij kunnen de persoonlijke gegevens gebruiken die we over u bijhouden, samen met openbaar beschikbare gegevens betreffende uw opinies/meningen over bepaalde onderwerpen en uw demografische gegevens om onze klanten beter te begrijpen en om de producten en services die we leveren te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen samengevoegd met andere om statistische informatie te geven en worden niet gebruikt om u op individuele basis informatie te sturen. Er gebeurt geen automatische besluitvorming met behulp van uw persoonlijke gegevens.

Informatie die we krijgen via andere bronnen. We kunnen informatie over u krijgen als u een van de andere websites gebruikt die we beheren of andere services die we leveren. We werken ook nauw samen met derden (waaronder zakelijke partners, onderaannemers voor technische, betaal- en bestelservices, advertentienetwerken, leveranciers van analyses, socialemediaplatforms en leveranciers van zoekgegevens) en we kunnen van hen informatie over u krijgen.

3. ONS ENGAGEMENT VOOR DE PRIVACY VAN KINDEREN

Bentley verzamelt niet bewust informatie van bezoekers jonger dan 13 jaar en levert geen Information Society Services (ISS) (online services) rechtstreeks aan kinderen. In het geval dat we vernemen dat we informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder te controleren of er toestemming van de ouders was, verwijderen we die informatie. Voor vragen of extra informatie, zie het deel “Neem contact op met ons" hierna.

4. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Soms verwerken we de informatie op basis van het feit dat we een rechtmatig belang hebben of bij het opstellen van een contract tussen u en ons. In gevallen waarbij uw persoonlijke gegevens zijn vereist voor contractuele doeleinden kunnen we onze verplichtingen tegenover u niet nakomen zonder die persoonlijke gegevens. We houden die informatie alleen bij zo lang als nodig is om onze services te leveren en onze zakelijke activiteiten te beschermen. In het algemeen bewaren en verwerken we uw persoonlijke gegevens niet langer dan gedurende 6 jaar, of voor zo lang als u eigenaar bent van een voertuig gedurende meer dan 6 jaar. We kunnen informatie gebruiken die we op verschillende manieren verzamelen:

• om de producten en services te leveren die u hebt gekocht en waarom u hebt verzocht;

• om uw voertuig, producten en services te ondersteunen;

• om met u te communiceren over uw voertuig, producten en services;

• om diagnoses te stellen, reparaties uit te voeren en onderhoudsbeurten en kwaliteitsproblemen bij te houden;

• om wijzigingen en updates voor uw services te installeren en te configureren;

• om gebruikers van onze producten en services te authenticeren;

• om de prestaties en de veiligheid van onze voertuigen, producten en services te evalueren;

• om de kwaliteit onze voertuigen, producten en services te verbeteren;

• om de website en digitale eigendom van Bentley te beheren en de inhoud aan te passen;

• om te verifiëren of u in aanmerking komt voor bepaalde programma's of voordelen;

• om te voldoen aan wettelijke eisen;

• om de veiligheid of rechten van Bentley, eigenaars van voertuigen, geregistreerde gebruikers, chauffeurs, passagiers of anderen te beschermen;

• om fraude of misbruik van voertuigen, producten en services te vermijden en te detecteren;

• om interne rapporten bij te houden;

• voor marketingdoeleinden om u te informeren over relevante producten en services;

• om trends en segmenten bij ons publiek te ontdekken en om strategische inschattingen te maken van de voorkeuren van ons publiek, om te innoveren met nieuwe producten en services; 

• om de openbare perceptie en de perceptie door de klant van ons merk, onze producten en onze services te leren kennen, om die te optimaliseren voor bepaalde doelgroepen

We gebruiken of delen uw informatie ook op geanonimiseerde of geaggregeerde (bijeengevoegde) wijze voor doelen zoals onderzoek, analyse, opstellen van modellen, product- of serviceverbeteringen en geaggregeerde informatieservices zoals rapporten over webverkeer.

We gebruiken de informatie geleverd samen met een Bentley-serviceverzoek om uw servicebehoeften te evalueren en u te herinneren aan de intervallen voor onderhoudsafspraken zoals vermeld in uw contactvoorkeuren. Een servicevertegenwoordiger van Bentley kan contact met u leggen via telefoon, e-mail, sms-berichten, sociale media, direct messaging of brief om een serviceafspraak vast te leggen. De Bentley Retailer van uw voorkeur kan ook toegang krijgen tot die gegevens voor de voorbereiding van een serviceafspraak, om contact te leggen en om aparte services uit te voeren.

Hoe opt-out voor marketing uitvoeren
U mag kiezen of u marketinginformatie en -services wilt krijgen of niet, en uw toestemming zal worden gevraagd om zulke informatie te ontvangen. Als u marketinginformatie niet langer wilt ontvangen of als u uw voorkeuren wilt bijwerken, gelieve dan hier contact met ons te leggen of de details hieronder vermeld te gebruiken.

5. ONTSLUITEN VAN UW INFORMATIE

We zullen uw informatie niet ontsluiten aan anderen dan Bentley Motors Limited, de VW Group, onze dochterbedrijven of partnerbedrijven, onze retailers, onze agenten, onze licentiehouders, serviceverleners en alle andere bedrijven met wie Bentley Motors Limited in uw voordeel services heeft afgesproken, tenzij dat anders door de wet wordt geëist.  We kunnen uw informatie ontsluiten om de volgende redenen:

• Aan ons netwerk van geautoriseerde retailers en herstellers om u informatie te geven over de onderhoudsnoden van uw voertuig, terugroepingen van producten en veiligheidsinformatie, garantie-informatie en lanceringen en evenementen voor nieuwe producten.

• Aan onze erkende partner voor pechverhelping.

• Aan onze erkende agenten in geval dat u zich hebt ingeschreven om marketingmateriaal van Bentley te ontvangen, om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, evenementen en nieuws van Bentley die voor u van belang kunnen zijn.

• Aan onze verzendafdeling om u het tijdschrift Bentley Magazine te sturen

• Aan een leverancier van marktonderzoek voor doelen zoals onderzoek, analyse, opstellen van modellen, product- of serviceverbeteringen.

We kunnen uw informatie ook ontsluiten aan derden, zoals leveranciers van analyses en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren, adverteerders en advertentienetwerken en marketingbureaus zodat zij advertenties of informatie over Bentley kunnen selecteren die voor u van belang kunnen zijn en zodat zij u die kunnen leveren.  Onze leveranciers vermeld in bovenstaande categorieën kunnen af en toe veranderen, waardoor en om in overeenstemming te zijn met de bepalingen over vertrouwelijkheid van onze handelscontracten, we geen namenlijst publiceren van onze afzonderlijke leveranciers.

GELIEVE OP HET VOLGENDE TE LETTEN:
In geval dat u services krijgt van onze hierboven vermelde partners, kunt u verzoeken van die organisaties krijgen om hun producten of services rechtstreeks aan u te verkopen. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid als u met die verzoeken instemt, en uw rechten als betrokkene moeten rechtstreeks bij die organisaties worden afgedwongen. Gelieve in geval van twijfel met ons contact te leggen voor meer details.

6. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden verzonden naar en opslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) (ook onderworpen aan alle relevante wetgeving voor gegevenslokalisatie). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers, zoals uw plaatselijke concessiehouder, werken. Dergelijke medewerkers kunnen onder andere betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en de levering van ondersteunende services. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden gebruikt.

We zullen uw gegevens veilig opslaan tot u het ons anders opdraagt of in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders vermeld.

7. INFORMATIEBEVEILIGING

We gebruiken diverse gepast technische en organisatorische maatregelen om toegang tot en gebruik van uw persoonlijke informatie te beveiligen en om de integriteit en beschikbaarheid ervan te garanderen. Die omvatten gestructureerde toegangscontroles tot systemen, netwerkbescherming, indringerdetectie, fysieke toegangscontroles en training van medewerkers. We nemen ook anonimisering en pseudonimisering van persoonlijke gegevens, waar dat praktisch is, in aanmerking.  

8. WETGEVING OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING

Alle informatie die we over u verzamelen wordt gebruikt en beschermd door ons in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk en met dit Privacybeleid.

9. LINKS NAAR DERDEN

Deze website kan links bevatten naar andere websites of links om software van andere websites te downloaden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van dergelijke sites. We raden aan dat u het privacy- en veiligheidsbeleid van elke website of socialemediaservice controleert die u bezoekt en/of waarvoor u zich registreert.

10. TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS EN UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de manier waarop we persoonlijke gegevens in verband met u verwerken. Ons doel is om zonder onnodige vertraging ten laatste binnen 30 dagen conform te zijn.

Voor elk van de volgende verzoeken kunt u contact met ons nemen via e-mail of per post met:

SubjectAccessRequests@contact.bentleymotors.com

SAR @ Bentley Motors Limited, Parklands, 825a Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester, M20 2SN, Verenigd Koninkrijk

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke informatie die wij of onze partners over u hebben. Dat heet formeel een "Verzoek tot toegang van de betrokkene" of “Subject Access request”. We rekenen u geen kosten aan voor de behandeling van een dergelijk verzoek, maar we behouden ons het recht voor om duidelijk ongefundeerde of herhaaldelijke verzoeken te weigeren. Wanneer we uw verzoek weigeren, zullen we, zo snel als we kunnen maar ten minste binnen één maand, uw recht bevestigen om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO) en om beroep aan te tekenen.

Als u uw verzoek indient, zou het ons helpen als u de informatie of de verwerkingsactiviteiten specifiek vermeldt die u in het bijzonder zou willen zien. U moet ook een bewijs van uw identiteit geven. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, maar minstens binnen één maand na ontvangst ervan (tenzij het verzoek ingewikkeld is, in dat geval kan het nog twee maanden langer duren).    

Verwijderen van, beperken van of bezwaren tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens
In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te "blokkeren", of om bezwaren te hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Vanaf 25 mei 2018 hebt u ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen (ook genaamd "het recht om te worden vergeten", "het recht op vergetelheid" en "het vergeetrecht’). Het is ons echter toegelaten om uw verzoek te weigeren als er een rechtmatige reden bestaat om de gegevens te bewaren. Daar waar u een contract met ons hebt afgesloten, kunt u het recht om te worden vergeten niet uitoefenen, omdat we een rechtmatig belang hebben om uw persoonlijke gegevens te blijven verwerken. Dat omvat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden en ook de gegevens die we ontsluiten aan onze partners (zie "ONTSLUITEN VAN UW INFORMATIE").     

Die omstandigheden zijn onder andere:

• Daar waar u er met ons in toestemde om de persoonlijke gegevens te verwerken, en die toestemming wilt intrekken;

Nota: Gelieve erop te letten dat we uw toestemming alleen verkrijgen voor onze marketingactiviteiten en u kunt uw voorkeuren op elk moment gemakkelijk veranderen.  

• Daar waar uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de reden waarom ze werden verzameld, bijvoorbeeld als het contract tussen ons is vervallen;

• Daar waar u de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden, betwist, en ons verzoekt om alle verdere verwerking te beperken tot de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens is geverifieerd;

• Daar waar u er bezwaar tegen hebt dat we uw persoonlijke gegevens verwerken en er geen hoger rechtmatig belang voor ons is om uw persoonlijke gegevens te blijven verwerken;

• Daar waar uw persoonlijke gegevens illegaal worden verwerkt en u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te verwijderen;

• Als het voor u nodig is dat we uw persoonlijke gegevens beperken om een wettelijke claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

• Daar waar uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om een wettelijke verplichting na te leven;

• Daar waar de persoonlijke gegevens die worden verwerkt betrekking hebben op een kind;

Uw persoonlijke gegevens corrigeren
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als ze niet nauwkeurig of niet volledig zijn. Dat omvat de gegevens die wij en onze partners over u bijhouden. In veel gevallen kunt u eenvoudig bellen of e-mailen naar ons team van de klantendienst op +44-(0)1270-444.450 of met ContactBentley@contact.BentleyMotors.com. U kunt uw verzoek echter ook rechtstreeks aan onze Data Protection Officer richten:

DPO@bentley.co.uk

The Data Protection Officer, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Verenigd Koninkrijk

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, maar minstens binnen één maand na ontvangst ervan (tenzij het verzoek ingewikkeld is, in dat geval kan het nog twee maanden langer duren).  

Uw persoonlijke gegevens exporteren
Vanaf 25 mei 2018 hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een vorm die gemakkelijk kan worden verzonden naar en gebruikt door een andere serviceverlener. Dit heet formeel “overdraagbaarheid van gegevens” of "gegevensoverdraagbaarheid". We rekenen u geen kosten aan voor een dergelijk verzoek.

We leveren u de relevante persoonlijke gegevens in een vorm die gemakkelijk toegankelijk is voor de meeste informaticasystemen (gewoonlijk als csv-bestand). We kunnen die gegevens ook rechtstreeks sturen naar een andere serviceverlener als dat technisch mogelijk is.  We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, maar minstens binnen één maand na ontvangst ervan (tenzij het verzoek ingewikkeld is, in dat geval kan het nog twee maanden langer duren).   

Klacht indienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO)  
Het Information Commissioner's Office (ICO) regelt de verwerking van persoonlijke gegevens. We zijn geregistreerd bij het ICO als een verwerkingsverantwoordelijke en ons registratienummer is Z7183951.

Gelieve alle verzoeken of klachten in eerste instantie rechtstreeks naar ons te sturen (contactgegevens zie hiervoor). Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens hebben verwerkt of de manier waarop we hebben gereageerd op uw kwesties, kunt u een klacht indienen bij het ICO of de toezichthoudende autoriteiten van uw vaste verblijfplaats. Als toezichthoudende autoriteit voor het VK zal het ICO echter de voornaamste toezichthoudende autoriteit zijn in geval van een klacht:

website van ICO: https://ico.org.uk/
contactgegevens van ICO: https://ico.org.uk/global/contact-us/

11. VERANDERINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Alle veranderingen die we aan ons privacybeleid in de toekomst aanbrengen, zullen op deze pagina worden vermeld, en indien en waar gepast zult u daarvan op de hoogte worden gebracht met de methode die u verkoos om contact met u te leggen. Gelieve regelmatig te komen controleren of er bijwerkingen van of veranderingen aan ons Privacybeleid zijn. 

12. HOE CONTACT MET ONS LEGGEN

Als u meer informatie nodig hebt of als u opmerkingen of vragen hebt over deze website of over andere aspecten van onze services, neem dan contact op met ons Brand Communications Team:

+44 (0)1270 653 653

Brand Communications Team, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Verenigd Koninkrijk

Geldig per 25/05/2018.