Privātuma politika

Lai uzzinātu vairāk par Bentley privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk redzamā nolaižamā saraksta.

Ja esat Bentley automobiļa īpašnieks vai ja Bentley jūs jau pazīst, varat jebkurā laikā atjaunināt savas saziņas preferences vietnē www.My.Bentley.

Read more
1. PAR MUMS

Bentley Motors Limited (turpmāk tekstā „mēs”, „mūs”, „mums”, „mūsu”) ir Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0992897).

Mēs uzņēmumā Bentley augstu vērtējam jūsu privātumu un jūsu vēlēšanos zināt, kā tiks apstrādāta un izmantota jūsu informācija. Mēs esam apņēmības pilni aizsargāt šo informāciju. Mēs arī vēlamies individualizēt dažus jūsu īpašnieka pieredzes aspektus un jūsu viesošanos mūsu digitālā satura un sociālo tīklu platformās, lai pielāgotu tos jūsu interesēm. Lai labāk aizsargātu jūsu privātumu, mēs piedāvājam šo privātuma politiku, kas izskaidro mūsu informācijas izmantošanas praksi. Tas attiecas uz informāciju, ko mēs iegūstam no un par personām, kuras mijiedarbojas ar uzņēmumu Bentley un tā tīmekļa vietnēm, transportlīdzekļiem, produktiem un pakalpojumiem.

Tālāk mēs sniedzam paziņojumu par to, kādu vispārējo informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un kam mēs to atklājam. Šī politika kopā ar mūsu tīmekļa vietnes Noteikumiem un nosacījumiem un Sīkfailu politiku veido pamatu, uz kura mēs balstīsimies, apstrādājot jebkādus personas datus, ko mēs no jums ievāksim vai ko jūs mums sniegsiet.

Šā paziņojuma par privātumu un spēkā esošo Apvienotās Karalistes datu aizsardzības tiesību aktu (turpmāk tekstā „tiesību akti”) izpratnē datu pārzinis ir uzņēmums Bentley Motors Limited, kura adrese ir: Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. Kontakttinformāciju, lūdzu, skatiet 12. punktā,  „Kā ar mums sazināties”.

2. IEVĀCAMO DATU VEIDS

Informācija, ko jūs mums sniedzat
Jūs varat sniegt mums informāciju par sevi un par savu transportlīdzekli vairākos veidos: izmantojot Bentley tīmekļa vietni, izmantojot Bentley produktus un pakalpojumus, izmantojot Bentley digitālo īpašumu (tostarp sociālās multivides vietnes), ar produktiem saistītus pasākumus, izmēģinājuma braucienus, aptaujas, sociālo tīklu platformas, auto izstādes un mūsu klientu atbalsta dienestus. Mēs saņemam informāciju par jums un jūsu transportlīdzekli no transportlīdzekļu tehniskās apkopes dokumentācijas, piederumu un rezerves daļu pārdošanas un apkopes dokumentācijas un cita veida dokumentācijas, kuru mums tiešā veidā sniedz jūsu neatkarīgais Bentley pilnvarotais dīleris (turpmāk tekstā „Bentley izplatītājs”) vai mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzēji. Ja jūs reģistrējaties Bentley kontam un izmantojat to, lai saņemtu pakalpojumus, mēs arī saņemam informāciju par jūsu vēlamo Bentley izplatītāju, par jebkādām interesēm, ar kurām jūs izvēlaties dalīties, un par jūsu konta preferencēm un iestatījumiem.

Informācija, ko mēs par jums ievācam
Bentley var ievākt par jums šādu veidu informāciju:   

• Kontaktinformāciju (piem., vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi).

• Informāciju, ko jūs mums sniedzat tieši, piemēram, informāciju par jūsu personiskajām interesēm un fotoattēlus.

• Informāciju par transportlīdzekli (piem., VIN numuru, modeli, gadu, izplatītāju, pirkšanas vai līzinga līguma noslēgšanas datumu, pirkšanas/līzinga cenu, aprīkojumu un tehniskās apkopes vēsturi).

• Transportlīdzekļa datus (piem., vispārējā statusa datus — brīdinājuma indikatoru statusu, nākamās tehniskās apkopes laiku, degvielas līmeni, akumulatoru baterijas uzlādes līmeni, gaisa spiedienu riepās, tehniskās apkopes vēsturi un kļūdu vai problēmu kodus; veiktspējas datus; un citus datus par identifikāciju, stāvokli, aprīkojumu vai sadursmes informāciju).

• Fotoattēlus un citu lietotāja ģenerētu saturu, piemēram, materiālus, ko jūs iesniedzat konkursiem, vai personiskās intereses, kuras jūs pievienojat sociālo tīklu platformās.

• Datus, ko ievāc tehnoloģijas, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Ja jūs izmantojat digitālo ierīci, lai aktivizētu Bentley pakalpojumus vai tiem piekļūtu, mēs varam ievākt informāciju par jūsu izmantoto ierīci. Katru reizi, kad apmeklējat kādu no mūsu vietnēm, mēs automātiski ievācam šādu informāciju:       

• Informācija par atrašanās vietu. Kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam ievākt un apstrādāt informāciju par jūsu faktisko atrašanās vietu. Lai noteiktu atrašanās vietu, mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, tostarp IP adresi, GPS un citus sensorus.

• Tehniskā informācija. Tā ietver Interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai izveidotu jūsu datoram savienojumu ar internetu, jūsu pieteikšanās informāciju, pārlūkprogrammas tipu un versiju, laika zonu, pārlūkprogrammas spraudņu tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu.

• Informācija par jūsu mijiedarbībām. Tā ietver pilnu vienoto resursu vietrāžu (URL) klikšķu secības analīzi uz mūsu vietni, no tās un caur to (ieskaitot datumu un laiku); produktus, ko jūs skatījāt vai meklējāt, lapu atbildes laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējumu ilgumus, lapu mijiedarbības informāciju (piem., informāciju par ritināšanu, klikšķiem, veidlapu aizpildīšanu un kursora turēšanu virs noteiktiem elementiem), metodes, kas tiek izmantotas, lai pamestu lapas, un tālruņa numurus, kas tiek izmantoti, lai zvanītu uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru. Tā ietver arī mijiedarbību ar jebkādiem mūsu sūtītiem e-pasta ziņojumiem, ar kuru palīdzību mēs pārraugām iesaistīšanos, lai piedāvātu jums saturu, kas, mūsuprāt, varētu būt jums piemērots.      

Profilēšana 
Mēs varam izmantot jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā, apvienojumā ar publiski pieejamiem datiem par jūsu uzskatiem/domām par noteiktiem tematiem un jūsu demogrāfiskajiem datiem, lai labāk saprastu mūsu klientus un lai uzlabotu produktus un pakalpojumus, ko mēs piedāvājam. Jūsu personas dati tiks apkopoti kopā ar citu cilvēku datiem tikai statistiskas informācijas iegūšanas nolūkos, un tie netiks izmantoti, lai sūtītu informāciju jums individuāli. Nekādi lēmumi attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu netiek pieņemti automātiski.

Informācija, ko mēs saņemam no citiem avotiem. Mēs varam saņemt informāciju par jums, ja jūs izmantojat kādas citas tīmekļa vietnes, ko mēs pārvaldām, vai citus pakalpojumus, ko mēs sniedzam. Mēs arī strādājam ciešā sadarbībā ar trešajām pusēm (tostarp, piemēram, ar uzņēmējdarbības partneriem, apakšuzņēmējiem, kas nodrošina tehniskos, maksājumu un piegādes pakalpojumus, reklāmas tīkliem, analītikas pakalpojumu sniedzējiem, sociālo tīklu platformām un meklēšanas informācijas sniedzējiem) un varam saņemt informāciju par jums no viņiem.

3. MŪSU APŅEMŠANĀS AIZSARGĀT BĒRNU PRIVĀTUMU

Bentley apzināti neievāc informāciju no apmeklētājiem, kas jaunāki par 13 gadiem, un tieši nepiedāvā bērniem informācijas sabiedrību pakalpojumus (ISS) (tiešsaistes pakalpojumus). Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ievākuši informāciju no bērna, kas jaunāks par 13 gadiem, bez apstiprinātas vecāku piekrišanas, mēs šādu informāciju dzēsīsim. Ja jums ir jautājumi vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju, skatiet tālāk sadaļu „Kontaktinformācija”.

4. INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Dažreiz mēs apstrādājam informāciju pamatojoties uz to, ka mums ir likumīgas intereses vai pārvaldīt līgumu starp jums un mums. Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek prasīti līguma vajadzībām, mēs nevaram pildīt savas līgumiskās saistības pret jums bez šiem personas datiem. Mēs glabāsim datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus un aizsargāt savu uzņēmējdarbību. Parasti mēs glabājam un apstrādājam jūsu personisko informāciju ne ilgāk kā 6 gadus vai arī tik ilgi, kamēr jūs esat transportlīdzekļa īpašnieks, ja šis laiks pārsniedz 6 gadus. Mēs varam izmantot ievākto informāciju vairākos veidos:

• lai nodrošinātu produktus un pakalpojumus, ko jūs esat nopircis vai pieprasījis;

• lai nodrošinātu atbalstu jūsu transportlīdzeklim, produktiem un pakalpojumiem;

• lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu transportlīdzekli, produktiem vai pakalpojumiem;

• lai veiktu diagnostiku un remontu un izsekotu apkopi un ar kvalitāti saistītas problēmas;

• lai instalētu un konfigurētu izmaiņas un atjauninājumus pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzam;

• lai autentificētu mūsu produktu un pakalpojumu lietotājus;

• lai novērtētu mūsu transportlīdzekļu, produktu un pakalpojumu veiktspēju un darbību;

• lai uzlabotu mūsu transportlīdzekļu, produktu un pakalpojumu kvalitāti;

• lai pārvaldītu Bentley tīmekļa vietni un digitālo īpašumu un pielāgotu saturu;

• lai pārbaudītu, vai jums ir tiesības piedalīties noteiktās programmās vai saņemt bonusus;

• lai izpildītu likumā noteiktās prasības;

• lai aizsargātu uzņēmuma Bentley, transportlīdzekļu īpašnieku, reģistrētu lietotāju, vadītāju, pasažieru vai citu personu drošību, īpašumu vai tiesības;

• lai novērstu ar transportlīdzekļiem, produktiem vai pakalpojumiem saistītu krāpniecību vai ļaunprātīgu izmantošanu;

• iekšējās uzskaites vajadzībām;

• mārketinga nolūkiem, lai informētu jūs par atbilstīgiem produktiem un pakalpojumiem;

• lai noskaidrotu tendences un segmentus mūsu mērķauditorijā un stratēģiski izvērtētu viņu vēlmes, lai ieviestu novatoriskus uzlabojumus jaunos produktos un pakalpojumos; 

• lai noskaidrotu, kā sabiedrība un klienti uztver mūsu zīmolu, produktus un pakalpojumus, lai varētu tos optimizēt konkrētiem mērķauditorijas segmentiem.

Mēs arī nododam jūsu datus citiem anonimizētā vai apkopotā veidā tādiem nolūkiem kā pētniecība, analīze, modelēšana, produktu vai pakalpojumu uzlabošana un apkopotas informācijas pakalpojumi kā, piemēram, trafika atskaišu ģenerēšana.

Mēs izmantojam informāciju, kas sniegta saistībā ar Bentley tehniskās apkopes pieteikumu, lai novērtētu jūsu tehniskās apkopes vajadzības un atgādinātu jums, ka jums jāieplāno servisa apmeklējums, kā norādīts jūsu saziņas preferencēs. Bentley servisa pārstāvis var sazināties ar jums pa tālruni, e-pastu, sūtot īsziņu, izmantojot sociālos tīklus vai privāto ziņu vai sūtot vēstuli, lai vienotos par servisa apmeklējuma laiku. Jūsu vēlamais Bentley izplatītājs arī var izmantot šo informāciju, lai sagatavotos jūsu servisa apmeklējumam, uzsāktu saziņu vai sniegtu individuālus pakalpojumus.

Kā atteikties no mārketinga sūtījumu saņemšanas
Jums ir iespēja izvēlēties, vai saņemt mārketinga informāciju un pakalpojumus, un jums tiks jautāts, vai jūs piekrītat saņemt šādu informāciju. Ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga informāciju vai vēlaties atjaunināt savas preferences, lūdzu, sazinieties ar mums šeit vai, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

5. JŪSU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Mēs neatklāsim šo informāciju nevienam ārpus Bentley Motors Limited, VW Group, mūsu meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem un mūsu izplatītājiem, pārstāvniecībām un licenciātiem un jebkādiem citiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem Bentley Motors Limited ir izveidojis sadarbību, no kuras jūs gūstat labumu, izņemot gadījumus, kad šo informāciju prasa atklāt likums.  Mēs varam atklāt jūsu informāciju šādu iemeslu dēļ:

• Mūsu pilnvaroto izplatītāju un remontētāju tīklam — lai sniegtu jums informāciju par jūsu transportlīdzekļa apkopes vajadzībām, informāciju par produktu atsaukšanu, drošības informāciju, garantijas informāciju un informāciju par jaunu produktu ieviešanu tirgū un pasākumiem.

• Mūsu apstiprinātajam partnerim, kas nodrošina tehnisko palīdzību uz ceļa.

• Mūsu apstiprinātajām pārstāvniecībām — gadījumā, ja jūs esat abonējis Bentley mārketinga materiālu saņemšanu, lai informētu jūs par jauniem Bentley produktiem, pasākumiem un jaunumiem, kuri jūs varētu interesēt.

• Mūsu tiešās pasta reklāmas uzņēmumam — lai nodrošinātu jums Bentley žurnāla piegādi

• Tirgus izpētes pakalpojumu sniedzējam — tādiem nolūkiem kā, piemēram, pētniecība, analīze, modelēšana un produktu vai pakalpojumu uzlabošana.

Mēs arī varam pēc izvēles nodot jūsu informāciju tādām trešajām pusēm kā, piemēram, analītikas un meklēšanas programmu nodrošinātājiem, kas mums palīdz uzlabot un optimizēt mūsu tīmekļa vietni, reklāmas ievietotājiem, reklāmas tīkliem un mārketinga aģentūrām, lai tie varētu izvēlēties un piedāvāt jums reklāmu un informāciju par Bentley, kas jūs varētu interesēt.  Mūsu piegādātāji, kas uzskaitīti iepriekš minētajās kategorijās, var laiku pa laikam mainīties, un tāpēc, kā arī, lai tiktu ievēroti mūsu komerclīgumos iekļautie noteikumi attiecībā uz konfidencialitāti, mēs nepublicējam sarakstu ar mūsu individuālo piegādātāju nosaukumiem.  

JŪSU IEVĒRĪBAI:
Gadījumā, ja jūs saņemat pakalpojumus no mūsu iepriekš minētajiem partneriem, šīs organizācijas, iespējams, lūgs jūs piekrist to produktu vai pakalpojumus tiešai piedāvāšanai jums. Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību gadījumos, kad jūs esat devis šādu piekrišanu — jūsu kā datu subjekta tiesībām jābūt aizsargātām līgumos, ko jūs slēdzat tieši ar šīm organizācijām. Ja jums rodas kādas šaubas, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju.

6. KUR MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Dati, ko mēs no jums ievācam, var tikt pārsūtīti un glabāti vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā „EEZ”) (ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz datu lokalizāciju). Arī šo datu apstrādi var veikt mūsu vai kāda mūsu piegādātāja, piemēram, jūsu vietējā izplatītāja, labā strādājošs personāls, kas darbojas ārpus EEZ. Šāds personāls var nodarboties, cita starpā, ar jūsu pasūtījuma izpildi, jūsu maksājumu datu apstrādi un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu. Mēs darīsim visu, kas pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šie dati tiek izmantoti drošā veidā un saskaņā ar šo privātuma politiku.

Mēs glabāsim jūsu datus drošībā, līdz dosiet mums citus norādījumus, vai saskaņā ar Apvienotās Karalistes Datu aizsardzības likumu, ja nav noteikts citādi.

7. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Mēs izmantojam dažādus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai un garantētu tās drošu izmantošanu, kā arī, lai nodrošinātu tās integritāti un pieejamību. Pie tiem pieder, piemēram, strukturētas piekļuves kontroles sistēmas, tīklu aizsardzības sistēmas, ielaušanās atklāšanas sistēmas, fiziskas piekļuves kontroles sistēmas un personāla apmācība. Mēs arī apsveram personas datu anonimizēšanu un pseidonimizēšanu gadījumos, kad šāda rīcība ir praktiska.  

8. DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBU AKTI

Mēs izmantosim un aizsargāsim visu no jums ievākto informāciju saskaņā ar spēkā esošo Apvienotās Karalistes Datu aizsardzības likumu un šo privātuma politiku.

9. TREŠO PUŠU SAITES

Šajā tīmekļa vietnē var atrasties saites uz citām tīmekļa vietnēm vai saites, kas paredzētas programmatūras lejupielādei no citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādu tīmekļa vietņu saturu, privātuma politikas vai drošību un neuzņemamies par to atbildību. Mēs iesakām jums iepazīties ar katras tīmekļa vietnes vai sociālā tīkla, ko jūs apmeklējat vai kurā jūs reģistrējaties, privātuma un drošības politikām.

10. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tālāk minētās tiesības attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus. Mēs cenšamies reaģēt bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Lai iesniegtu tālāk minētos pieprasījumus, varat sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu, izmantojot šādas adreses:

SubjectAccessRequests@contact.bentleymotors.com

SAR @ Bentley Motors Limited, Parklands, 825a Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester, M20 2SN, United Kingdom

Piekļuve personas datiem   
Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personiskās informācijas, kas atrodas mūsu vai mūsu partneru rīcībā, kopiju. Formāli to sauc par „subjekta piekļuves pieprasījumu”. Mēs neprasīsim no jums maksu par šāda pieprasījuma apstrādi, taču mēs paturam tiesības jums atteikt gadījumos, kad šāds pieprasījums ir klaji nepamatots vai tiek iesniegts vairākkārt. Gadījumos, kad mēs atsakāmies izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs, cik vien drīz iespējams — bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā —, apstiprinām jūsu tiesības sūdzēties Informācijas komisāra birojam (ICO) un izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Iesniedzot savu pieprasījumu, jūs mums palīdzētu, ja precīzi norādītu, kādu informāciju vai apstrādes darbības jūs vēlaties redzēt. Jums būs arī jāapliecina sava personas identitāte. Mēs atbildēsim, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (izņemot gadījumus, kad pieprasījums ir komplekss — šādos gadījumos tā izskatīšana var ilgt vēl divus mēnešus).            

Jūsu personas datu dzēšana, ierobežošana vai iebildums pret to apstrādi
Noteiktās situācijās jums ir tiesības ierobežot vai „bloķēt” jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādāšanu. No 2018. gada 25. maija jums būs tiesības arī pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti (zināmas arī kā „tiesības tikt aizmirstam”). Tomēr, ja mums ir juridiski pamatots iemesls jūsu datus paturēt, mēs drīkstam jūsu pieprasījumu noraidīt. Gadījumā, ja esat noslēdzis ar mums līgumu, jūs nevarat izmantot savas tiesības tikt aizmirstam, jo mums ir likumīga interese turpināt apstrādāt jūsu personas datus. Tas attiecas uz jūsu personas datiem, kas atrodas mūsu rīcībā, kā arī uz datiem, ko mēs atklājam mūsu partneriem (skat. „JŪSU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA”).            

Minētās situācijas ietver:

• Gadījumus, kad esat piekritis, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, bet vēlaties šo piekrišanu atsaukt;

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs prasām jūsu piekrišanu tikai mūsu mārketinga aktivitātēm un jūs varat vienkārši mainīt savas preferences jebkurā laikā.  

• Gadījumus, kad jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi tam nolūkam, kuram tie tika ievākti — piemēram, ja beidzies mūsu starpā noslēgtais līgums;

• Gadījumus, kad jūs apstrīdat mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un pieprasāt, lai mēs ierobežojam jebkādu to tālāku apstrādi, līdz personas dati tiks pārbaudīti;

• Gadījumus, kad jūs iebilstat pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, un nepastāv nekādas primārās likumīgās intereses, kas ļautu mums turpināt izmantot jūsu personas datus;

• Gadījumus, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi un jūs pieprasāt, lai mēs ierobežojam vai dzēšam jūsu datus;

• Ja jūs vēlaties, lai mēs ierobežojam personas datus, lai jūs varētu iesniegt, īstenot vai aizstāvēties pret tiesībpamatotu prasījumu.

• Gadījumus, kad jūsu personas dati ir jādzēš, lai tiktu ievērotas tiesību aktos noteiktās prasības;

• Gadījumus, kad apstrādājamie tiesību akti attiecas uz bērnu.

Jūsu personas datu labošana
Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu laboti, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Tas attiecas uz jūsu personas datiem, kas atrodas mūsu un mūsu partneru rīcībā. Daudzos gadījumos jūs varat vienkārši sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, zvanot pa tālruni +44 (0)1270 444 450 vai rakstot uz e-pastu ContactBentley@contact.BentleyMotors.com, taču jūs varat arī adresēt savu pieprasījumu datu aizsardzības inspektoram:

DPO@bentley.co.uk

The Data Protection Officer, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom

Mēs atbildēsim, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (izņemot gadījumus, kad pieprasījums ir komplekss — šādos gadījumos tā izskatīšana var ilgt vēl divus mēnešus).      

Jūsu personas datu eksportēšana
No 2018. gada 25. maija jums būs tiesības saņemt jūsu personas datus alternatīvam pakalpojumu sniedzējam viegli pārsūtāmā un izmantojamā formātā. Formāli to sauc par „datu pārnesamību”. Mēs neprasīsim no jums maksu par šā pieprasījuma izpildi.

Mēs nosūtīsim jums attiecīgos personas datus vairumam IT sistēmu pieejamā formātā (parasti CSV formātā). Gadījumos, kad tas ir tehniski iespējams, mēs varam arī tieši nosūtīt šos datus alternatīvajam pakalpojumu sniedzējam.  Mēs atbildēsim, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (izņemot gadījumus, kad pieprasījums ir komplekss — šādos gadījumos tā izskatīšana var ilgt vēl divus mēnešus).     

Sūdzību iesniegšana informācijas komisāra birojam 
Informācijas komisāra birojs (ICO) regulē personas datu apstrādi. Mēs esam reģistrēti ICO birojā kā datu pārzinis, un mūsu reģistrācijas numurs ir Z7183951.

Lūdzu, vispirms adresējiet jebkādus vaicājumus vai sūdzības tieši mums (kontaktinformācija norādīta iepriekš). Ja jūs neapmierina veids, kā mēs esam apstrādājuši jūsu datus vai reaģējuši uz jūsu sūdzībām, varat iesniegt sūdzību ICO vai uzraudzības iestādē jūsu pastāvīgajā dzīvesvietā. Tomēr jebkādas sūdzības gadījumā Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde ICO būs vadošā uzraudzības iestāde:

ICO tīmekļa vietne: https://ico.org.uk/
ICO kontaktinformācija: https://ico.org.uk/global/contact-us/

11. IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Jebkādas izmaiņas, ko mēs ieviesīsim mūsu privātuma politikā, turpmāk tiks publicētas šajā lapā, un vajadzības gadījumā mēs jūs par tām informēsim, izmantojot jūsu izvēlēto saziņas metodi. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai mūsu privātuma politikā nav ieviesti jauninājumi vai izmaiņas. 

12. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Ja jums nepieciešama papildu informācija vai ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi par šo tīmekļa vietni vai par kādu no mūsu pakalpojumu aspektiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu zīmola komunikācijas komandu (Brand Communications Team):

+44 (0)1270 653 653

Brand Communications Team, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL United Kingdom

Spēkā no 25/05/2018.