Οροι Και Προϋποθεσεις

Με την είσοδό σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλους τους Όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης, πρέπει να αποχωρήσετε από αυτήν την ιστοσελίδα.

Read more
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η Bentley Motors Limited («εμείς», «εμάς», «μας» και ρήματα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στα μητρώα της Αγγλίας και Ουαλίας (αριθμός μητρώου 0992897). Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τμημάτων της παρούσας ιστοσελίδας που αφορούν τους Διανομείς και Αντιπροσώπους μας, στο βαθμό που παρέχονται πληροφορίες εκ μέρους αυτών. Επικοινωνήστε απευθείας με τον Διανομέα ή τον Αντιπρόσωπο εάν θέλετε να έχετε κάποια συναλλαγή μαζί τους.

2. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Προσπαθούμε να διατηρούμε όλες τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας ενημερωμένες. Ωστόσο, οι προδιαγραφές των προϊόντων που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Καθώς βελτιώνουμε διαρκώς τα προϊόντα μας, μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις στα μοντέλα μας ή στον βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο ή στον προτιμώμενο αντιπρόσωπο της Bentley Motors.

Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου.

3. ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εφόσον το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν συνιστά προσφορά για την πώληση συγκεκριμένων αγαθών.

4. ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Οι Διανομείς και οι Αντιπρόσωποι είναι ανεξάρτητες οντότητες που δραστηριοποιούνται αυτόνομα, δεν αποτελούν εκπροσώπους μας και δεν είναι σε θέση να μας δεσμεύσουν με οποιαδήποτε ρητή ή έμμεση υποχρέωση.

5. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία Κατανάλωσης καυσίμου σύμφωνα με την Οδηγία 93/116/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οποιαδήποτε αναφορά στις επιδόσεις ή στην ταχύτητα των οχημάτων μας η οποία γίνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν συνιστά προτροπή για επικίνδυνη οδήγηση ή για παραβίαση των νόμων οδικής κυκλοφορίας. Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται ως υποκατάστατο των σημαντικών πληροφοριών ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τα οχήματά μας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, που περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα σχεδίασης, δικαιώματα βάσης δεδομένων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, τεχνογνωσία, πηγαίο κώδικα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην ιδιοκτησία μας ή κατέχουμε τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. Επιτρέπεται να εμφανίσετε αυτά τα υλικά σε μια οθόνη υπολογιστή και να κάνετε ηλεκτρονική λήψη και εκτύπωση ενός αντιγράφου, ώστε να το χρησιμοποιείτε ως πηγή πληροφοριών σχετικά με εμάς.

Αποδέχεστε ότι δεν θα προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

• τροποποίηση ή αφαίρεση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλου ιδιόκτητου υλικού,

• αντικατάσταση, λήψη, αναμετάδοση, κοινοποίηση, διανομή ή δημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, εικονογράφησης, διαγράμματος, γραφικού, εικονιδίου, λογότυπου, εικόνας, και του τρόπου διάταξης αυτών, καθώς και οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα και λογισμικού, για οποιονδήποτε εμπορικό ή δημόσιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς ή από τον κάτοχο των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων,

• χρήση αυτής της ιστοσελίδας για αποστολή ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή για να κάνετε οτιδήποτε που μπορεί να εμποδίσει ή να διακόψει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της,

• δημιουργία ενός συνδέσμου προς αυτήν την ιστοσελίδα από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, τοποθεσία εσωτερικού (intranet) ή εξωτερικού δικτύου (extranet), χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.

Η χρήση της γραμματοσειράς της Bentley είναι δεσμευμένη αυστηρά για επίσημες επικοινωνίες της Bentley, καθώς και για ειδικό ψηφιακό υλικό, ταινίες, συσκευασίες, ετικέτες και μέρη για την Bentley. Οποιαδήποτε χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή άδεια θα θεωρείται παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας, και ενδέχεται να προχωρήσουμε σε προσφυγή για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

8. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μολονότι προσπαθούμε να αποφύγουμε σφάλματα σε αυτήν την ιστοσελίδα, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση αναφορικά με την αδιάλειπτη και αλάνθαστη χρήση της. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή μέρος αυτής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, χωρίς να προκύπτει καμία ευθύνη.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ (ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΚΟΣΤΗ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ BENTLEY MOTORS LIMITED, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ BENTLEY MOTORS LIMITED, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η νέα έκδοση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα, θα ισχύσει άμεσα με τη δημοσίευσή της και θα διέπει κάθε χρήση της ιστοσελίδας.

11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και προϋποθέσεων καταστεί παράνομη, άκυρη ή με άλλον τρόπο μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε περιοχής ή χώρας, θα αφαιρεθεί από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις. Η νομιμότητα, εγκυρότητα και εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης υπό τη νομοθεσία της εν λόγω περιοχής/χώρας, καθώς και η νομιμότητα, εγκυρότητα και εκτελεστότητα εκείνης ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων υπό τη νομοθεσία της εν λόγω περιοχής/χώρας δεν θα επηρεαστεί.

12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας. Τα δικαστήρια της Αγγλίας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση όποιων διαφορών αναφορικά με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

13. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Δεσμευόμαστε για την πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς και υποστηρίζουμε τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες αποτροπής αυτών των φαινομένων. Ως εταιρεία εγγεγραμμένη στα μητρώα της Αγγλίας και Ουαλίας, η λειτουργία μας διέπεται από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται η Νομοθετική Πράξη του 2010 περί Διαφθοράς (Bribery Act 2010), την οποία εφαρμόζουμε στις δράσεις μας τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και διεθνώς. Εφαρμόζουμε, επίσης, όλους τους νόμους αναφορικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι εργαζόμενοί μας και όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν εκ μέρους μας δεσμεύονται από έναν Κώδικα δεοντολογίας και από πολιτικές που διέπουν τη συμπεριφορά τους. Σε αυτές περιλαμβάνεται η απαίτηση να υιοθετούν και να τηρούν τη στάση της εταιρείας μας κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις επαγγελματικές συνδέσεις μας για ίδιο όφελος και πρέπει να εκτελούν τους ρόλους τους με τιμιότητα και ακεραιότητα, υποστηρίζοντας στην πράξη την πολιτική μας κατά της διαφθοράς. Δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν, να λαμβάνουν ή να αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο ή ανταμοιβή που αποσκοπεί στο να τους κάνει να εκτελούν το ρόλο τους με τρόπο μη κατάλληλο. Αντίστοιχα, δεν πρέπει και οι ίδιοι να προτείνουν ή να προβαίνουν σε δωροδοκίες ή πληρωμές διευκόλυνσης εκ μέρους μας.

Για να τονίσουμε περαιτέρω τη σταθερή μας δέσμευση κατά της διαφθοράς, και σε κοινή γραμμή με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου Volkswagen, δίνουμε ενεργά στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αναφέρουν τυχόν περιστατικά που παρατηρούν ή μαθαίνουν εντός της Bentley Motors Limited αναφορικά με διαφθορά, απάτη ή άλλες δυνητικά εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του διαμεσολαβητή της VW.

Οι διαμεσολαβητές είναι δικηγόροι στους οποίους έχει ανατεθεί εξωτερικά η υποστήριξη του οργανισμού της VW, επομένως είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι όσον αφορά τον χειρισμό των θεμάτων για τα οποία μπορείτε να τους ενημερώσετε.

Είναι διαθέσιμοι ως εμπιστευτικός τρόπος επικοινωνίας για όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες που θέλουν να αναφέρουν πιθανά στοιχεία για τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες σχετικά με τον Όμιλο Volkswagen ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες υπό την επωνυμία του, συμπεριλαμβανομένης της Bentley Motors Limited.

Για να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Buchert, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό +49 / (0) 6105 / 92 13 55 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dr-buchert@dr-buchert.de

Για να επικοινωνήσετε με τον κο Rohrbach, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rohrbach@ra-rohrbach.de

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαμεσολάβησης της VW, και για να αναφέρετε online κάποιο θέμα, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος