Zásady ochrany osobních údajů

Podrobnosti o zásadách ochrany údajů Bentley získáte kliknutím na následující rozevírací seznam.

Pokud vlastníte vůz Bentley nebo jste již se společností Bentley v kontaktu, můžete aktualizovat své předvolby pro kontakt kdykoli na stránce www.My.Bentley.

Read more
1. O NÁS

Společnost Bentley Motors Limited („my“) je registrovaná v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 0992897).

Ve společnosti Bentley ctíme vaše soukromí a vaše nároky na to, vědět, jakým způsobem se budou zpracovávat a využívat vaše údaje. Zavazujeme se tyto údaje chránit. Chceme také mít možnost přizpůsobit některé rysy vašich zkušeností s vlastnictvím vozu a způsob, jakým procházíte náš digitální obsah a platformy sociálních sítí, aby byl tento obsah pro vás ještě přínosnější. Abychom lépe ochránili vaše soukromí, nabízíme vám tyto zásady ochrany údajů, které objasňují naše informační postupy. Platí pro informace, které získáme od jednotlivců, kteří jsou ve spojení se společností Bentley a jejími webovými stránkami, vozidly, výrobky a službami, nebo pro informace o těchto osobách.

Níže je uvedeno prohlášení o všeobecných informacích, které shromažďujeme, jak je využíváme a s kým je sdílíme. Tyto zásady společně se všeobecnými podmínkami a zásadami používání souborů cookie na webových stránkách stanovují základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Pro účely tohoto sdělení o ochraně osobních údajů a aktuálních zákonů pro ochranu dat (zákony) je kontrolorem údajů Bentley Motors Limited v Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v oddíle „12. Jak se na nás můžete obrátit“.

2. TYP SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Informace, které nám poskytujete
Můžete nám poskytnout informace o sobě nebo svém vozidle prostřednictvím řady zdrojů: webová stránka Bentley, používání jiných produktů nebo služeb Bentley, používání digitálních prostředků Bentley (včetně sociálních médií), produkty a související akce, zkušební jízdy, průzkumy, platformy sociálních médií, reklamní záznamy, veletrhy a všechna zákaznická call centra. Informace o vás a vašem vozidle získáváme ze záznamů o údržbě vozidel, prodejů příslušenství a náhradních dílů a ze záznamů o servisu a z dalších záznamů, které nám poskytnete přímo prostřednictvím nezávislého autorizovaného prodejce Bentley (dále jen „prodejce Bentley“) nebo poskytovatelů služby třetích stran. Pokud se zaregistrujete a získáte služby z účtu Bentley, obdržíme také informace o vašem upřednostňovaném prodejci Bentley, o zájmech, které se rozhodnete sdílet, a o preferencích vašeho účtu a jeho nastaveních.

Informace, které o vás shromažďujeme
Mezi informace, které o vás společnost Bentley shromažďuje, patří:   

• Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail).

• Informace, které nám přímo poskytnete, jako jsou osobní zájmy a fotografie.

• Informace o vozidle (například VIN, značka, model, rok, prodejce, datum nakoupení či pronájmu, kupní/nájemní cena, vybavení a servisní historie).

• Údaje o vozidle (například údaje o obecném stavu – varovná světla, příští naplánovaný servis, hladina baterie, tlak pneumatik, servisní historie a kódy vad nebo poruch; údaje o výkonu; a další údaje o identifikaci, stavu, vybavení nebo informace o srážkách).

• Fotografie a další obsah generovaný uživatelem, jako jsou materiály, které zašlete do různých soutěží, nebo osobní zájmy, které přidáváte na platformy sociálních sítí.

• Údaje získané pomocí technologií při návštěvě našich webových stránek.

Pokud používáte k aktivaci služeb Bentley nebo k přístupu k nim digitální zařízení, můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení. V souvislosti s každou z vašich návštěv našich stránek můžete automaticky shromažďovat následující údaje:     

• Informace o poloze. Při používání našich služeb můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší poloze. Polohu určujeme pomocí různých technologií, jako je adresa IP, GPS a další snímače.

• Technické informace. Sem patří adresa internetového protokolu (IP), s níž se váš počítač připojuje k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ prohlížeče a jeho verze, časové pásmo, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma.

• Informace o vašich činnostech. Sem patří úplné údaje o jednotné adrese zdroje (URL) při přístupu na naše stránky, pohybu na nich a odchodu z nich (včetně data a času); výrobky, které zobrazíte nebo hledáte; dobu odezvy stránek, chyby stahování, délku návštěv konkrétních stránek, informace o interakci stránky (například posouvání, klikání, vyplňování formulářů a přejíždění myší) a postupy použité k odchodu ze stránky, případně telefonní číslo použité pro kontakt s číslem naší služby pro zákazníky. Patří sem také činnosti související s jakýmikoli e-mailovými sděleními, které můžeme rozesílat, jimiž monitorujeme závazek poskytovat vám obsah, který by pro vás mohl být přínosný.    

Profilování 
Osobní údaje, které o vás máme k dispozici, můžeme využít ve spojení s veřejně dostupnými údaji o vašich názorech/dojmech ke konkrétním tématům a s demografickými údaji, abychom lépe chápali naše zákazníky a zlepšovali výrobky a služby, které jim dodáváme. Vaše osobní údaje budou uložena spolu s jinými a využijí se pouze pro statistické účely, nebudou použity k tomu, abychom vám odesílali nějaké informace na individuální bázi. Neprobíhá žádné automatické rozhodování ohledně používání vašich osobních údajů.

Informace, které získáme z jiných zdrojů. Můžeme o vás získat informace, pokud používáte některé z ostatních webových stránek, které provozujeme, nebo ostatní služby, které poskytujeme. Úzce spolupracujeme i s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických, platebních a dodacích službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických údajů, platforem sociálních médií, poskytovatelů informací o vyhledávání) a můžeme získávat informace o vás i od nich.

3. NÁŠ ZÁVAZEK V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ DĚTÍ

Společnost Bentley vědomě neshromažďuje informace od návštěvníků ve věku do 13 let a nenabízí služby informační společnosti (ISS) (on-line služby) přímo dětem. V případě, že se dozvíme o tom, že jsme získali informace od dítěte ve věku do 13 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace smažeme. Odpovědi na dotazy nebo další podrobnosti lze získat z oddílu „Kontaktujte nás“ níže.

4. INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ

Někdy můžeme zpracovat informace tak, že máme legitimní zájem nebo o spravování smlouvy uzavřené mezi vámi a námi. Pokud jsou vaše osobní údaje nezbytné pro smluvní účely, nemůžeme plnit své závazky vůči vám vyplývající z dané smlouvy bez těchto osobních údajů. Údaje budeme archivovat jen tak dlouho, abychom mohli poskytovat své služby a chránit své podnikání. Vaše osobní údaje obvykle uchováváme a zpracováváme nejdéle 6 let nebo tak dlouho, dokud jste vlastníkem vozidla, pokud jde o dobu delší než 6 let. Získané informace můžeme využít různými způsoby:

• pro poskytování výrobků a služeb, které jste zakoupili nebo o něž jste požádali;

• pro podporu vašeho vozidla, výrobků a služeb;

• pro komunikaci s vámi o vašem vozidle, výrobcích nebo službách;

• pro diagnostiku, opravy a sledování situací souvisejících s kvalitou a servisem;

• pro instalaci a konfigurování změn a aktualizací vašich služeb;

• pro ověřování uživatelů našich výrobků a služeb;

• pro hodnocení výkonnosti a bezpečnosti našich vozidel, výrobků a služeb;

• pro zlepšení kvality našich vozidel, výrobků a služeb;

• pro provozování webových stránek Bentley a digitálních vlastností a úpravu obsahu;

• pro ověřování vaší způsobilosti pro některé programy nebo benefity;

• pro splnění zákonných požadavků;

• pro ochranu bezpečnosti, vlastnictví nebo práv společnosti Bentley, vlastníků vozidel, registrovaných uživatelů, řidičů, cestujících nebo dalších;

• pro prevenci a detekování podvodů nebo zneužívání vozidel, výrobků nebo služeb;

• pro údržbu interních záznamů;

• pro marketingové účely, abychom vás informovali o příslušných výrobcích a službách;

• abychom objevovali trendy a segmenty našeho publika a strategicky vyhodnocovali jejich preference tak, abychom mohli inovovat výrobky a služby; 

• pro zjišťování toho, jak veřejnost a zákazníci vnímají naši značku, výrobky a služby, abychom je mohli optimalizovat pro konkrétní segmenty publika.

Vaše informace také využíváme nebo sdílíme v anonymní nebo souhrnné podobě pro takové účely, jako je výzkum, analýzy, modelování, zlepšování výrobků nebo služeb a souhrnné informační služby, jako je hlášení provozu.

Informace poskytnuté ve spojení se žádostí o službu Bentley používáme pro vyhodnocení vašich servisních potřeb a k zasílání upozornění na servisní prohlídku, jak je uvedeno ve vašich kontaktních preferencích. Servisní zástupce Bentley se s vámi může spojit telefonicky, e-mailem, SMS zprávou, přes sociální média, přímé zprávy nebo dopisem a dohodne servisní prohlídku. Váš upřednostňovaný prodejce Bentley má také přístup k těmto údajům pro účely přípravy na servisní prohlídku, zahájení kontaktu a provedení jednotlivých služeb.

Jak zrušit zařazení pro marketing
Můžete se rozhodnout, zda budete souhlasit se zasíláním marketingových informací a služeb a budete požádáni o souhlas se zasíláním těchto informací. Pokud si již nepřejete dostávat marketingové informace nebo pokud chcete aktualizovat své preference, můžete se s námi spojit zde nebo pomocí následujících údajů.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Tyto údaje nezpřístupníme nikomu mimo společnost Bentley Motors Limited, skupinu VW, naše partnerské nebo přidružené společnosti a naše prodejce, agentury a držitele oprávnění, poskytovatele služeb a jakékoli jiné společnosti, s nimiž společnost Bentley Motors Limited navázala spolupráci ve váš prospěch, pokud jí to neukládá zákon.  Vaše údaje můžeme zveřejnit z následujících důvodů:

• Síti našich autorizovaných prodejců a opravců – aby vám poskytli informace o servisních požadavcích vašeho vozu, stahování výrobků a bezpečnostních informacích, záruce, uvádění nových výrobků na trh a akcích.

• Našim schváleným partnerům poskytujícím silniční asistenci.

• Našim schváleným agenturám – v případě, že se přihlásíte k odebírání marketingových materiálů Bentley, pro účely informování vás o nových výrobcích Bentley, o akcích a o zprávách, které by vás mohly zajímat.

• Naší zasílací společnosti – abychom vám poskytli časopis Bentley

• Poskytovateli průzkumu trhu – pro účely, jako je výzkum, analýzy, modelování, zlepšování výrobků nebo služeb.

Vaše údaje můžeme také zpřístupnit vybraným třetím stranám, jako jsou analytické a vyhledávací prvky, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše stránky, reklamní agentury a reklamní sítě a marketingové agentury, aby pro vás mohly vybírat a zasílat vám upozornění nebo údaje, které by vás mohly zajímat a týkají se společnosti Bentley.  Naši dodavatelé uvedení v předchozích kategoriích se mohou čas od času změnit, takže seznam jednotlivých dodavatelů podle jmen neposkytujeme, což vyplývá i z ustanovení o ochraně údajů uvedených v našich obchodních smlouvách.    

UPOZORNĚNÍ:
Pokud od našich partnerů uvedených výše obdržíte služby, můžete obdržet žádosti od těchto organizací s cílem dodat jejich výrobky nebo služby přímo vám. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud těmto požadavkům vyhovíte – vaše práva jako datových subjektů je nutno uplatňovat přímo u těchto organizací. Pokud máte pochybnosti, požádejte nás o další podrobnosti.

6. KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být předávány a ukládány na místech mimo evropský hospodářský prostor („EHP“) (nestanoví-li jiné předpisy týkající se lokalizace dat jinak). Mohou je také zpracovávat osoby pracující mimo EHP, které pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů, například váš místní prodejce. Tyto osoby mohou mít mimo jiné na starosti plnění vaší objednávky, zpracovávání vašich platebních údajů a zajišťování podpůrných služeb. Přijmeme nezbytně nutná opatření, abychom zajistili bezpečné zpracování vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany údajů.

Vaše údaje bezpečně uložíme, dokud nám neudělíte jiný pokyn nebo pokud platný britský zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.

7. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Na zabezpečení přístupu k vašim osobním údajům a jejich využívání používáme řadu vhodných technických a organizačních opatření, abychom zajistili, že zůstanou neporušené a dostupné. Mezi ně patří strukturované kontroly přístupu k systémům, ochrana sítě, detekce průniku, fyzické kontroly přístupu a školení pracovníků. Pokud je to prakticky proveditelné, provádíme také anonymizaci nebo pseudonymizaci osobních údajů.  

8. LEGISLATIVA PRO OCHRANU DAT

Veškeré informace, které o vás získáme, použijeme a ochráníme v souladu s těmito zásadami ochrany údajů i zákony pro ochranu dat aktuálně platnými ve Spojeném království.

9. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo odkazy ke stažení softwaru z jiných webových stránek. Nad zabezpečením těchto stránek nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za obsah jejich zásad ochrany údajů. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany údajů a zabezpečení každé webové stránky nebo služby sociálních médií, které navštívíte a/nebo ke které se přihlásíte.

10. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A VAŠE PRÁVA

Máte následující práva ovlivnit proces, jak zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Požadavkům se snažíme vyhovět bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dní.

Jakékoli z následujících žádostí nám můžete zaslat e-mailem nebo poštou na adresu:

SubjectAccessRequests@contact.bentleymotors.com

SAR @ Bentley Motors Limited, Parklands, 825a Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester, M20 2SN, United Kingdom

Přístup k vaším osobním údajům   
Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás my nebo naši partneři uchováváme. Formálně se tomu říká „Žádost subjektu o přístup“. Zpracování těchto žádostí je zdarma, vyhrazujeme si však právo zamítnout jednoznačně nepodložené nebo opakované žádosti. Pokud vaši žádost zamítneme, potvrdíme vaše právo na stížnost na Úřadu komisaře pro informace (ICO) a na soudní náhradu co nejrychleji – nejpozději však do jednoho měsíce.

Při podávání své žádosti prosím uveďte informace nebo činnosti jejich zpracování, které vás konkrétně zajímají. Budete vyzváni i k předložení dokladu totožnosti. Vaši žádost potvrdíme co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od doručení (není-li žádost příliš složitá – v tomto případě by to mohlo trvat ještě o dva měsíce déle).        

Vymazání, omezení nebo vznášení námitek k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje
Za určitých okolností máte právo omezit nebo „zablokovat“ zpracovávání vašich osobních údajů nebo vznést námitky ke zpracovávání vašich osobních údajů. Od 25. května 2018 budete mít také právo požádat o vymazání vašich osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“). Můžeme však zamítnout vaši žádost, pokud máme legitimní důvod údaje ponechat. Pokud s námi uzavřete smlouvu, nemůžete své právo být zapomenut uplatnit, jelikož máme legitimní zájem zpracovávat vaše osobní údaje i nadále. Sem patří osobní údaje, které o vás máme, a také údaje, které poskytujeme našim partnerům (viz „ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ“).        

Mezi tyto okolnosti patří:

• Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a přejete si vzít tento souhlas zpět;

Pozn.: Nezapomínejte, že váš souhlas získáváme pouze pro naše marketingové činnosti a vy můžete své preference kdykoli změnit.    

• Pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny – například po skončení smlouvy uzavřené mezi námi;

• Pokud napadnete přesnost osobních údajů, které o vás máme, a požádáte nás o omezení jakéhokoli dalšího zpracovávání, dokud neproběhne ověření osobních údajů;

• Pokud vznesete námitku k tomu, jak vaše osobní údaje zpracováváme, a my nemáme žádný nadřazený legitimní zájem zpracovávat vaše osobní údaje i nadále;

• Pokud jsou vaše osobní údaje nezákonně zpracovávány a vy nás požádáte o omezení nebo vymazání vašich údajů;

• Pokud chcete, abychom omezili osobní údaje s cílem zřídit, uplatnit nebo ochránit zákonný nárok.

• Pokud je nutno smazat vaše osobní údaje z důvodu dodržení zákonné povinnosti;

• Pokud se zpracovávané osobní údaje týkají dítěte;

Oprava vašich osobních údajů
Máte právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Sem patří i údaje, které o vás máme my a naši partneři. V řadě případů stačí zavolat nebo poslat e-mail naší skupině pro péči o zákazníky na čísle +44 (0)1270 444 450 nebo na adrese ContactBentley@contact.BentleyMotors.com, svůj požadavek můžete však také zaslat pracovníkovi pro ochranu údajů:

DPO@bentley.co.uk

The Data Protection Officer, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom

Vaši žádost potvrdíme co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od doručení (není-li žádost příliš složitá – v tomto případě by to mohlo trvat ještě o dva měsíce déle).    

Export vašich osobních údajů
Od 25. května 2018 budete mít právo obdržet vaše osobní údaje ve formátu, který lze snadno přenést alternativními poskytovateli služby, jenž je pak bude moci dále využívat. To se formálně označuje pojmem „přenosnost údajů“. Vyřízení této žádosti je zdarma.

Příslušné osobní údaje vám poskytneme ve formátu, který je snadno přístupný většinou IT systémů (obvykle formát CSV). Tyto údaje můžeme také zaslat přímo alternativními poskytovateli služeb, pokud je to technicky možné.  Vaši žádost potvrdíme co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od doručení (není-li žádost příliš složitá – v tomto případě by to mohlo trvat ještě o dva měsíce déle).     

Stížnosti na úřadu komisaře pro informace 
Úřad komisaře pro informace (ICO) reguluje zpracovávání osobních údajů. Na ICO jsme registrováni jako správce údajů a naše registrační číslo je Z7183951.

Jakékoli dotazy nebo stížnosti zasílejte v první instanci přímo nám (viz kontaktní údaje výše). Pokud nesouhlasíte s tím, jak jsme zpracovali vaše údaje nebo jak jsme reagovali na vaše obavy, můžete zaslat stížnost na ICO nebo na orgán dohledu v místě vašeho trvalého bydliště. Jako britský orgán dohledu však bude ICO hlavním orgánem dohledu v případě jakýchkoli stížností:

Webová stránka ICO: https://ico.org.uk/
Kontaktní údaje ICO: https://ico.org.uk/global/contact-us/

11. ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY ÚDAJŮ

Jakékoli změny zásad ochrany údajů, které v budoucnosti provedeme, zveřejníme na této stránce, a pokud je to vhodné, upozorníme vás na to vámi upřednostňovaným způsobem kontaktování. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám našich zásad ochrany údajů. 

12. JAK SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

Pokud požadujete další informace nebo máte jakékoli připomínky nebo dotazy k této webové stránce nebo k jakékoli stránce našich služeb, obraťte se na náš tým komunikací značky:

+44 (0)1270 653 653

Brand Communications Team, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL United Kingdom

Platné k datu 25/05/2018.